Tove Ahlmark

Hjertets vej

At gå denne indre vej fører glæde med sig og giver mening til livet, men ingen har sagt, det er en let vej.

Jeg er cand. theol. og cand. mag. i religionsvidenskab og dansk. I mange år har jeg boet i længere perioder i Assisi, hvor jeg både har forsket i Frans af Assisi og søgt hans fodspor. Samtidig har jeg fulgt Jes Bertelsens og Hanne Kizachs undervisning. Og jeg har mange års erfaring som underviser og foredragsholder.

Min undervisning består af tre hoveddele:

• Kend dig selv! Selvudvikling, med bl.a. drømmearbejde og individuationsproces samt enkle krops- og meditationsøvelser. Afspænding.
• Vejen til hjertet, hvori jeg oftest tager udgangspunkt i den kristne mystik.
• Komparativt aspekt, hvor jeg gerne finder bevidsthedsmæssige, esoteriske  paralleller i f.eks. buddhismen, sufismen, taoismen og/eller andre af de store verdensreligioner. Den spirituelle proces i en postmoderne kontekst.

Drømmearbejde er en del af en selvudviklingsproces: Kend dig selv! Drømmeanalyse kan give indblik i uheldige reaktionsmønstre og uudviklede ressourcer og dermed muligheden for forandring. Drømme kan også give hjælp i den spirituelle proces.

Enkle meditationsteknikker og afspændingsøvelser til at skabe mere fred og fokus i tilværelsen. Formålet med disse teknikker er også at åbne op til større selvforståelse.

Undervisning i den kristne mystik indebærer bl.a. indblik i mystikerens vej, bøn og meditation. Stilhed er en vigtig del af min undervisning. Den gamle kristne tradition kombinerer jeg med en nutidig, universel kristen essens. Samtidig hermed inddrager jeg esoterisk viden fra andre traditioner, især den tibetansk-buddhistiske.

Al min aktivitet og undervisning kan samles under ønsket om at gå hjertets vej og hjælpe andre dertil. Jeg henvender mig til alle – uanset tilværelsesfortolkning.
Min undervisning i de store verdensreligioner er et udtryk for at jeg søger den fællesmenneskelige essens, der ligger bag religionerne, og som bygger på bevidsthedsmæssige erfaringer.

Essens forstår jeg som det væsentlige, det centrale, i den spirituelle lære, som har med den indre vej og dens metode at gøre. Essensen er et udtryk for dyb visdom og indsigt i livet. Essens er uafhængig af kultur og nation. Essensen kan være læren om døden, skyggen, kærligheden og lyset. At arbejde med bevidsthed og dens forskellige trin øger indsigten i livets inderste. Arbejdet med den indre vej har til formål at fremme vågenhed, nærvær, næstekærlighed og omsorg.

 

Jeg er optaget af og arbejder med:

At søge tilbage til det, vi egentlig er, til den fællesmenneskelige naturs inderste, til essensen. Det indebærer en lang, indre opdagelsesrejse, en bevidstgørelse af ubevidste sider og en ihærdig indsats for at åbne til kærligheden og udvikle næstekærlighed.

At afdække det fællesmenneskelige, bevidsthedens inderste, har været og er en del af alle religioners indhold. Vejen til denne inderste kerne kaldes mystikken, den indre vej.

Den indre vej har gennem tiderne af som regel gode grunde været hemmeligholdt, men er nu ved at blive tilgængelig og almengjort. Den indre vej er et udtryk for, at mennesket selv har mulighed for at blive guddommeliggjort eller blive transformeret. Ritualer og dogmer er oftest udsprunget af og knyttet til kultur og nation. Essensen er fri for denne binding.

At arbejde frem mod essensen på den indre er munke og nonners vej. Klosterlivet har givet en ramme for hengivelse og søgen. Den har bl.a. bestået i at bekæmpe og overvinde jegets behov og krav og samtidig hengive sig til Kristus, Gud, det guddommelige, den højeste bevidsthed eller blot til det, der er større.

Mennesker i dag søger også denne vej uden for klostrets mure. Opgaven er at udforske, hvordan den indre vej kan udfolde sig i et postmoderne liv med arbejde, familie og seksualitet. Min baggrund er mange års studier i Assisi i Italien, hvor jeg har undersøgt essensen i Frans af Assisis spiritualitet og essensen i den spirituelle tradition, der udfolder sig der i dag. Jeg har desuden også arbejdet med jungiansk drømmeanalyse og tibetansk buddhisme, og i mange år undervist i de store verdensreligioner.