Kurser og foredrag

Kommende kurser og foredrag m.m.

1. Samtale og undervisning i retræte og fordybelse i Assisi

 

2. Billedforedrag/kursus: Frans af Assisi set i helikopterperspektiv

Frans af Assisi har ingen metode, fortalte en franciskanerpræst mig engang, men det har han, det gælder bare om at få øje på den. På dette kursus vil jeg præsentere Frans af Assisis vej set fra et helikopterperspektiv, dvs. både spirituelt, geografisk, og med et kulturhistorisk svirp. Dernæst vil vi undersøge, hvordan man i dag kan gå hans vej. Fordybelse, samtale og mine malede papirbilleder vil indgå.

Mulighed for at bestille/deltage i mine billedforedrag/kurser. Kontakt mig   Gennemføres efter behov, kan være enten som kursus over 1-2 dage eller som billedforedrag over en eftermiddag f.eks. kl. 14-17. For max 10 personer.

 

3. Rådvad gamle knivfabrik, Åbne Værksteder  1.weekend i december og 1.weekend i juni. Mit arbejde fremvises i værkstedet, Atelier 40 k, hvor både mine tekstilarbejder og bøger sælges.

I mange år har jeg holdt kurser i spiritualitet og er især optaget af den indre vej. I Rådvad arbejder jeg med at finde symboler og udtryk for spirituelle erfaringer. Det søger jeg bl.a. ved at male og printe på tekstil.

Du er velkommen til at lave en aftale om at komme forbi Atelier 40 k, hvor du finder mig på 1.sal. Jeg deler værksted med en gruppe på 5 kunstnere.

Stedet nås bedst på cykel, men turen til fods kan erstatte din tur i fitnesscenter. Jeg tager cyklen med i S-toget til Klampenborg Station. Derfra cykler jeg gennem Dyrehaven, forbi Eremitagen, og sigter ved Golfklubben ned mod Rådvad. Bilen har en anden rute gennem Hjortekær. Der skulle være sørget godt for parkeringspladser.

 

 

Tidligere kurser

Den indre modsatkønnethed

Kursus, lørdag d. 17.februar 2024

Frans af Assisis udfoldede sin indre kvinde som en del af sit spirituelle liv. Det vil være udgangspunkt for dette kursus. Vi vil se på forholdet mellem det mandlige og det kvindelige og undersøge balancens betydning for Frans´ spirituelle vej.

Ud fra opfattelsen af, at alle mennesker har en indre mandlig og en indre kvindelige side, vil vi relatere til vores egen indre modsatkønnethed og dens potentiale på den spirituelle vej.

Fordybelse, opmærksomhed, kropslig resonans og samtale.

Tid: kl.12.00- 16.30
Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, Kbh. Ø
Pris: 300 kr.

Frans af Assisi set fra helikopterperspektiv

Kursus søndag d.12.nov. kl.12-17.

Frans af Assisi har ingen metode, fortalte en franciskanerpræst mig engang, men det har han, det gælder bare om at få øje på den. På dette kursus vil jeg præsentere Frans af Assisis vej set fra et helikopterperspektiv, dvs. både spirituelt, geografisk, og med et kulturhistorisk svirp. Dernæst vil vi undersøge, hvordan man i dag kan gå hans vej. Fordybelse, samtale og billeder vil indgå.

Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, Kbh. Ø

Pris: 300 kr.

Medbring: Madpakke. Jeg sørger for te og kaffe.

Tilmelding: Du er tilmeldt, når du har betalt. Du kan betale via bankoverførsel eller på mobil pay 29684717. Se venligst yderligere på www.toveahlmarksfrø.dk tilmelding

Øst Vest

Kursus søndag d. 16.april kl.10-16

Vi står over for et paradigmeskift, hvor kristendommen udfordres, og buddhismen bliver mere synlig. Hvad er de grundlæggende elementer, der udgør forskellen mellem øst og vest, mellem kristendommen og buddhismen? Hvordan kan de to spirituelle systemer mødes og bringe frugtbarhed til Vesten?

Vi vil tage udgangspunkt i den første kristne tid og undersøge, hvilke udfordringer, der var i en gryende kristendom. Hvor havde Jesus sin visdom fra, hvad lærte hans inderkreds, og hvad bragte de videre? Frans af Assisi indgår i denne sammenhæng. Vi vil primært arbejde ud fra en bevidsthedsvinkel med åbenhed og samtale. Hvordan kan buddhismen med sit undersøgende fokus på f.eks. årsagssammenhæng indgå i syntese med den kristne næstekærlighedstanke? Vi vil fordybe os i vågenhed, krop og hjerte. I kurset indgår en mindre billedserie.

Husk tøj, du kan bevæge dig i, samt tykke sokker og madpakke.

Jeg sørger for te og kaffe.

Pris:  400 kr.

Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 (lige ved Østerport)

Tilmelding: Send mig en mail på , og vent på svar fra mig. Når betaling er gennemført er du tilmeldt. Betaling: via bankoverførsel (se yderligere info på hjemmesiden.)

 

Thomasevangeliet, en billedfortælling

Lørdag d.26. marts 2022 kl.11-17

En billedfortælling om et usædvanligt evangeliums opståen og baggrund. Ved at undersøge Thomasevangeliet vil fortællingen nærme sig, hvad Jesu lære kan dreje sig om, og hvad hans udvalgte disciple forstod og viderebragte. Det kan kaste lys over en mulig vinkel til, hvad en indre vej i det kristne kan være i dag.

Thomasevangeliet adskiller sig fra de kendte evangelier ved, at der kan trækkes linier til Østen.

Ud over billedfortællingen vil der være fordybelse i udvalgte logier og meditation for at integrere det særlige ved Thomasevangeliet. Det centrale er, hvad den spirituelle proces drejer sig om.

Mine malerier, overvejende akryl på papir, indgår i billedfortællingen.

Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13 kld. Kbh. Ø.  50 m. fra Østerport station.
Pris: 700 kr.
Tilmelding og betaling påkrævet

Tag tøj på, du kan bevæge dig i.
Medbring evt. madpakke. Mad kan også købes på Østerport station. Jeg sørger for te og kaffe.

Jeg følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav – evt. coronapas og mundbind.

Kend dig selv!

Weekendkursus d. 27.- 28. maj 2022 kl.10-16

I nutidig spiritualitet, i klassisk græske templer samt i det urkristne Thomasevangelium står opfordringen til at lære sig selv at kende. Det er en central problematik, der er forudsætningen for at kunne ændre sig og give plads til venligheden. Hvem er jeg bag facaden? Vi vil arbejde med denne problematik ud fra billeder, drømme, stilhed, bevægelse og kreativ udfoldelse.

 

Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13 kld. Kbh. Ø.  50 m. fra Østerport station
Pris: 1400 kr.
Tilmelding og betaling påkrævet

Tag tøj på, du kan bevæge dig i.
Medbring evt. madpakke. Mad kan også købes på Østerport station. Jeg sørger for te og kaffe.

Forsigtighed i forhold til covid 19 betyder at jeg indretter mig efter afstandskravene, rengør og afspritter relevante områder og foretager ændringer i programmet om nødvendigt. Jeg følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav – evt. coronapas og mundbind. Du bedes selv sørge for håndsprit – og evt. maske – bruge det efter behov og være opmærksom på at holde afstand. Host og nys i dit ærme! Er du syg, kan du naturligvis ikke deltage, men må blive hjemme.

Drømme og meditation – 4 aftener

27.august, 8. oktober, 12. november, 3. december kl. 19-21.30

Drømmene er en hovedvej ind i menneskets indre eller ubevidste. Det drejer sig om at forstå skiltene. Drømmene kan være vejvisere til en bedre selvforståelse og til at se, hvor udfordring og potentiale findes hos det enkelte menneske. Drømmene kan være en hjælper på selvudviklingens vej og også på den spirituelle vej. Drømmenes sprog er en verden for sig, som man kan lære at tolke. Tydningsarbejdet indeholder fokus på symboler, følelser og krop. Der findes både store dvs. høje og små dvs. dagligdags drømme. Vi vil se på forskellige typer. Meditation vil være en vigtig del af disse aftener, og enkle meditationsøvelser vil indgå bl.a. i form at energiøvelser.

Den første aften, d. 27. aug. er introduktion, og de øvrige 3 aftener vil være intensiveret indføring i drømmearbejdets arbejdsmetode dvs. symbolforståelse, energibevidsthed og chakrasystemet. Der er mulighed for at arbejde med egne drømme i mindre gruppe. Medbring gerne et par drømme fra den allerseneste tid.

D. 27. aug. har fokus på især drømmenes visdomsaspekt i de store verdensreligioner bl.a. Jakobs himmelstige, Frans af Assisis drøm om træet, samt Jetsunma Tenzin Palmo og C.G. Jungs drømme om et hus. Denne aften kan tages alene, men er tænkt som optakt til forløbet i drømmearbejde over i alt 4 aftener.

Sted: Det åbne rum, Kbh. Østerbro -tæt ved Østerport
Pris: alle 4 aftener 960,00 kr.  enkeltstående aften d.27.  250,00 kr. (kun efter aftale)
Tilmelding og betaling påkrævet

Thomasvangeliet 

Når I oplever det indre som lig med det ydre… da er gudsriget nær – frit efter Thomasevangeliet, logion 22
Kursus lørdag d. 19. september 2020 kl. 11 – 17.

Denne lørdag vil være begyndelsen på en ny undervisnings-periode med fokus på et dybere lag i en Kristus-orienteret spiritualitet, hvor Thomasevangeliet vil stå centralt. Udgangspunktet vil være i log. 22 med vågenhed og med at mærke ´det indre´ og ´det ydre´. Meditationsøvelser vil indgå, og undervisningen vil lægge op til træning og indre praksis.

Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13 kld. Kbh. Ø.  50 m. fra Østerport station
Pris: 700 kr. Pensionister og studerende 600 kr.
Tilmelding og betaling påkrævet

Tag tøj på, du kan bevæge dig i.
Medbring madpakke. Jeg sørger for te og kaffe.

Forsigtighed i forhold til covid 19 betyder begrænset deltagerantal, og at jeg indretter mig efter afstandskravene, rengør og afspritter relevante områder og foretager ændringer i programmet om nødvendigt. Du bedes selv sørge for håndsprit – og evt. maske – bruge det efter behov og være opmærksom på at holde afstand. Host og nys i dit ærme! Er du syg, kan du naturligvis ikke deltage, men må blive hjemme.

 

Foredrag: At sidde ved en døende

Tirsdag d. 3. november kl. 19, 2020, Fredens Kirke, Herning

Det kan være en stor berigelse at sidde ved en døende. Det kan give indblik i et af livets største mysterier og åbne op til indsigt i selve dødsprocessen. Da de fleste på et tidspunkt skal tage afsked med en de holder af, kan det være klogt at forberede sig. Hvordan kan man støtte den døende? Den stærke energi, der findes ved et dødsleje, kan være hjerteåbnende, men samtidig kan man som pårørende nogle gange miste fodfæste og orientering. Ofte lærer man noget om sig selv.

At sidde ved en døende – venligt og årvågent
Lørdag d. 14. marts 2020 kl. 10-17

Hvordan kan man forberede sig på at sidde ved en døende? Hvilke tegn er der på dødens indtræden? Hvad er afgørende for, at man kan være nærværende, iagttagende og medfølende? Østens visdom om dødsprocessens systematik i de såkaldte bardoer er berigende viden til den, der skal våge og til den vågendes egen proces. At våge ved en døende kan være en hjerteåbnende erfaring. Meditationsøvelser vil indgå.

Pris: 400 kr. Medbring madpakke. Jeg sørger for te og kaffe.
Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 Kbh. Ø
Tilmelding påkrævet.

Dødens faser
Lørdag d. 23.11. kl. 10-17

Der findes i østlig visdomstradition stor viden om døden og dens faser. Vores forståelse af døden har indflydelse på, hvordan vi forstår livet. Vi vil se på, de mest elementære elementer i dødsprocessen, bardoerne, og vi vil undersøge, hvornår dødsprocessen begynder?  Enkle meditationsøvelser vil indgå.

Pris: 400 kr. Medbring madpakke. Jeg sørger for te og kaffe.
Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 Kbh. Ø
Tilmelding påkrævet.

Foredrag om Kristus og Buddha – med mad og meditation
Onsdag d. 9. okt. kl. 17- 21.00

Jeg vil holde foredrag om nogle fælles træk i Buddhas og Kristus´ lære kl.19.30. Forud har vi mediteret og spist fælles, lækker, medbragt mad. Pris: 130 kr. Halvdelen heraf er donation til Det åbne Rum.
Sted: Det åbne Rum, Østbanegade 13, 2100 Ø

 

Frans af Assisi, aske på maden og bare fødder
Lørdag og søndag d. 3.-4. november 2018, begge dage kl. 10-17

Mange mennesker priser Frans af Assisi for hans store kærlighed til sine medmennesker. Frans af Assisi nåede frem til enhedsbevidstheden. Hans radikalitet med aske på maden og bare fødder sommer og vinter var en del af hans vej. Aske og bare fødder fører imidlertid i sig selv ikke til åbning af hjertet eller enhedsbevidsthed, men hvilken spirituel metode var det et udtryk for? Vi vil søge at omsætte hans spirituelle erfaringer, den kristne mystik, til en nutidig spiritualitet, og også se på paralleller til østlig meditationspraksis.

Sted: Det Åbne Rum, Østbanegade 13, København Ø.

Pris: 1.000 kr. Jeg sørger for te og kaffe. Til frokost anbefaler jeg, at du medbringer en madpakke.

Tilmelding nødvendig.

Maria Magdalene – de nyeste tekstfund 
Lørdag d. 6-10. 2018    kl. 10-17

I kunsten findes et næsten stereotypt billede af Maria Magdalene som synderinden, kvinden, der havde levet som prostitueret. I nyere tids fund af gamle tekster (fra f.eks. Nag Hamadi) fremstilles hun derimod som Jesu partner, måske kone. Selve Maria Magdalene-evangeliet og Philips- evangeliet omtaler Maria Magdalene anderledes end Det nye Testamente. Vi vil se på denne vigtige forskel og bl.a. analysere de ældgamle tekster og tale om det kvindebillede, der her dukker frem fra kristendommens allerførste tid. Det gennemgående tema er `det kvindelige` i form af kyskhed og jomfruelighed over for seksualitet og visdom.

Foredrag om Matriarkat, patriarkat og #metoo – august 2018
Gemt bag vores aktuelle kultur kan man se rester af et matriarkat, der gradvist har ændret sig til et patriarkat. Hvor står vi i dag med #metoo-bevægelsen?
Foredragets indhold vil bevæge sig fra Mellemøsten til Vesten og bl.a. inddrage: tempelprostitutionen, grisen, tørklædet, heksen, inkvisitionen og mand-kvinderelationen.

Foredrag om Tenzin Palmo af Tove Ahlmark – maj 2017

Tenzin Palmo – i dag Jetsunma Tenzin Palmo Rinpoche – mødte jeg i Assisi, da hun netop var kommet ud efter 12 års retreat i en hule i Himalayabjergene. Hun havde praktiseret de belæringer, hun havde fået at sin lærer d. 8. Khamtrul Rinpoche. Jetsunma T P var vokset op i London og havde som ung en stærk oplevelse af, at hun ville være en boddhisatva, en, der nok selv søger oplysning, men hvis formål samtidig er at dele ud af sin indsigt og lære. Derfor var hun taget til Himalaya-egnen, hvor der var en stærk buddhistisk tradition, og især en levende togden-tradition. I Nordindien mødte jeg hende senere for at lave et interview til en bog, og jeg vil fortælle om mit møde med hende og hendes vej.

Jetsunma Tenzin Palmos vision var at give kvinder/nonner en mulighed for spirituel træning, og det var en svær opgave.  Nonner udgjorde bunden i det buddhistiske hierarki. Den kvindelige gren af togden-traditionen havde desværre ikke overlevet kinesernes besættelse af Tibet. I dag er det alligevel lykkedes for Jetsunma Tenzin Palmo at oprette et stort nonnekloster i Nordindien, hvor omtrent 100 nonner, overvejende tibetanske flygtninge, praktiserer for at blive togdenmas.

Togden-traditionen minder på mange måder om den vej, Frans af Assisi gik i vesten. Huler, eremitliv og radikal træning i jegets overvindelse uden for de etablerede klostersamfund.

I foredraget til indgå et par af Tenzin Palmos belæringer videoklip (på engelsk).

Bevidsthed og skabelse. Livshjulet og Skabelsesberetningen.
 – marts 2017
Hvem er jeg, og hvor stammer jeg fra? Er der en mening med mit liv?
Vi vil bl.a. se på den vesterlandske skabelsesberetning, som den står i første Mosebog:
 Jorden var øde og tom, og Guds ånd svævede over vandene.
Vi vil sammenligne den med det buddhistiske Livshjul. Hvad gemmer der sig af fælles forståelse og erfaringer bag de tilsyneladende forskellige universer?
 Vi vil både læse tekster/billeder og lave meditationsøvelser og søge at få kroppen med.

Kursus: Maria Magdalene- de nyeste tekstfund 2017
I kunsten findes et næsten stereotypt billede af Maria Magdalene som synderinden, kvinden, der havde levet som prostitueret. I nyere tids fund af gamle tekster (fra bl.a. Nag Hamadi) fremstilles hun derimod som Jesu partner, måske kone. Selve Maria Magdalene-evangeliet og Philips -evangeliet omtaler Maria Magdalene anderledes end Det nye Testamente. Vi vil se på denne vigtige forskel og bla. analysere de ældgamle tekster og tale om det kvindebillede, der her dukker frem fra kristendommens allerførste tid. Det gennemgående tema er ´det kvindelige´i form af ´kyskhed og jomfruelighed over for seksualitet og visdom.
Kurset ´Maria Magdalene – de nyeste tekstfund´ kan stå alene, men er samtidig også en fortsættelse af det (allerede afholdte) kursus ´Maria Magdalene i kunsten´og det er samtidig også en optakt til ´Kursus om det kvindelige´, der afholdes i efteråret 2017 (foreløbig udskudt til forår 2018) med meditationer og øvelser til at erfare på et dybere plan, hvad det kvindelige indebærer. Alle 3 kurser kan tages separat.

Døden som ven 2017
Formålet med disse 4 aftener er at åbne til en fortrolighed med døden. Derfor forløbets titel: Døden som ven. Tre mennesker med forskellige erfaringer af død og dødsproces vil fortælle deres meget personlige erfaringer heraf og lægge op til samtale. For alle tre er det vigtigt, at der er plads til dialog om dette følsomme emne. En aften vil endvidere have fokus på generelle betrragtninger af fællesmenneskelig art over, hvorledes dødsprocessen foregår.

Min mors død og dødsproces ved Tove Ahlmark

Aktiv dødshjælp ved Poul Gyde

En oversigt over dødsprocessen ved Tove Ahlmark

Nærdødsoplevelser ved Anette Jørgensen


1.Foredrag Maria Magdalene 2016  2017
Maria Magdalene er i kristendommen en mystisk kvinde, præsenteret både som prostitutueret, Jesu nærmeste, måske hans kone eller elskerinde, og som apostel for apostlene. I kunsten finder vi hende ofte afbildet. Hun fylder meget, men vi ved meget lidt faktuelt om hende. Menneskenes længsel er i høj grad blevet projiceret over på hende. Jeg vil fortælle om hende og sammenholde billeder af hende med nogle af teksterne i Det nye Testamente. Hvilken rolle har hun spillet for kvindeligheden i kristendommen, i Vesten? Foredraget begynder med en kort meditation.

2.Foredrag At sidde ved en døende
Det kan være en stor berigelse at sidde ved en døende. Det kan give indblik i et af livets største mysterier og åbne op til indsigt i selve dødsprocessen. Ofte lærer man noget om sig selv. Måske ligefrem noget om sit eget liv. Da de fleste på et tidspunkt skal tage afsked med en de holder af, kan det være klogt at forberede sig. Hvordan kan man støtte den døende? Hvordan kan man bygge sig selv op til at være nærværende? Den stærke energi, der findes ved et dødsleje, kan være hjerteåbnende, men samtidig kan man som pårørende nogle gange miste fodfæste og orientering. Jeg vil fortælle om mine erfaringer som pårørende og trække nogle generelle linjer.

WEEKENDKURSUS 2016
Frans af Assisi. Drømme, opmærksomhedstræning, energiøvelser, kropslige øvelser og meditation vil indgå sammen med fordybelse i den kristne mystik. Min bog: Oplys mørket i mit hjerte vil blive anvendt.

Kursus: Påsken i bevidsthedsmæssigt lys 2016

Adventskursus: Erfaringer fra Assisi 2015
Mødet med Frans af Assisi og Klara og selve byen Assisi åbner for mange mennesker til en større kontakt med hjertet. Kirkerne, freskerne, musikken, grotterne og Frans og Klaras måde at leve den kristne mystik kan give en spontan glæde og en følelse af længsel. Drømmene kan vise ind til et nyt univers. Bagved kan ligge gammel viden, som kan føre dybere ind i vores essens, i hvem vi egentlig er.

Drømme, individuation og meditation 2015 2016
Centrale symboler og elementer til forståelse af drømmenes univers præsenteres. I forbindelse med det overordnede tema: individuation, som drejer sig om at blive et helt menneske og blive den, man virkelig er, vil vi se på det mandlige og det kvindelige, animus, anima, skygge og renselse og projektion, visdomsarketype, selvet, helhed og essens. Vi vil træne elementære meditationsøvelser for at opnå større klarhed i drømmeuniverset og i processen med at blive sig selv. Afspænding og dybere kontakt med kroppen og chackrasystemet indgår.
Kurset er en opfølgning på Drømmesymboler, chackra og  meditation, men kan følges af alle.

Drømmesymboler, chackra og meditation 2015
Drømmene kan være en stor hjælp for den, der går den indre vej. Drømmene kan vise vej til både blokeringer og ressourcer. Formålet med dette kursus er at præsentere en systematisk gennemgang af drømmesymbolerne og deres relation til chackrasystemet og dermed give et brugbart redskab til, at man selv kan arbejde videre. Basale meditationsøvelser, der supplerer drømmearbejdet vil blive præsenteret.
Undervisningen bygger på nyere jungiansk inspireret drømmeforståelse, inddrager eksempler fra Bibelen og kristendommen samt elementer fra Vækstcenterets undervisning.
Kurset lægger op til at deltagerne selv arbejder videre med drømmene. Der kan efterfølgende, hvis der er interesse herfor, arrangeres 3 enkeltdage med en måneds mellemrum, hvor deltagernes drømme bearbejdes.

De kristne symboler – ud fra en bevidsthedsmæssig synsvinkel 2015
Guds søn, jomfrufødsel og opstandelse er centrale elementer i kristendommen. Men hvordan skal de forstås? Mange kan ikke forholde sig til dem og slet ikke tro på Jesus som Guds søn eller som opstanden. Vi vil undersøge disse begreber uden forudfattede meninger og dogmefrit ud fra de nytestamentlige tekster. En afgørende del af kristendommen er meditation og bøn, sådan som den praktiseres i den kristne mystik. Denne træning kan føre frem til en anderledes indsigt og erfaring end den, som blot tanker kan fremstille. Der kan ligefrem være tale om forskellige, høje bevidsthedstrin. Teresa af Avila, Frans af Assisi og Jesus selv havde religiøse erfaringer på de allerhøjeste bevidsthedstrin. Vi vil se på forskellige bevidsthedsniveauer og på, hvorledes de kan kaste lys over de kristne symboler. Enkle fordybelsesøvelser vil indgå.

Adventskursus: De 7 trin i fordybelsen 2014
Hvorledes får man bøn og meditation til virkelig at tage fat? Kurset drejer sig om de pejlemærker, der er i en fordybelsesproces…
Mystikerne, både kristne, buddhister og andre har søgt at trænge helt ind i menneskets inderste…
Udgangspunktet er den spanske mystiker Teresa af Avilas erfaringer… Vi vil se på klosterlivet som metode…
Min seneste bog: Oplys mørket i mit hjerte, vil blive inddraget.